Om Forskningsdagene og årets tema

Forskningsdagene er en nasjonal vitenskapsfestival, og en møteplass mellom forskning og samfunn, som har blitt arrangert årlig siden 1994. På den ene side, handler Forskningsdagene om å styrke folks interesse og forståelse for hva forskning er, hvordan forskning foregår og hva forskningen betyr for både næringslivet og hverdagslivet. Samtidig kan kanskje disse dagene også bidra til å styrke forskernes forståelse for hvilke ufordringer folk, bedrifter og forvaltning har å jobbe med.

Selv om Forskningsrådet bidrar med inspirasjon og drahjelp, er Forskningsdagene først og fremst en festival som skapes av lokale krefter.

Årets tema er oppvekst. Oppvekst er et tema alle kjenner seg igjen i, og favner bredt. Hvordan kan vi i Midt-Troms legge til rette for gode oppvekstvilkår for våre barn og unge, og bidra til utvikling i næringslivet?

Les mer om Forskningsdagene her.